Corona maatregelen en richtlijnen en toelichting

Wij vragen u een mondkapje te dragen tijdens de behandeling
 
                                                                                         
 
 
Geachte Cliënt
                                             
Hieronder leest u de geldende corona maatregelen bij onze praktijk.
Wij verzoeken u niet naar de praktijk te komen of de afspraak af te zeggen indien u op één of meerdere vragen ja kunt antwoorden:
 • Is er bij uzelf of iemand binnen uw huishouden de afgelopen 14 dagen Corona vastgesteld?
 • Heeft u de afgelopen 14 dagen (milde) corona symptomen gehad zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden)?
 • Heeft iemand binnen uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten?
Om eventuele risico's voor uzelf te verkleinen, willen wij weten of:
 • U ouder bent dan 70 jaar.
 • U chronische of functionele stoornis heeft aan uw luchtwegen en/of longen.
 • U een hartaandoening heeft.
 • U Diabetes Mellitus (suikerziekte) heeft.
 • U een ernstige nieraandoening heeft.
 • U een verminderde weerstand heeft tegen infecties door medicatie of auto-immuunziekte. Denk hierbij aan orgaantransplantaties, hematologische aandoeningen of bij afweerstoornissen.
 • U een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie heeft met een CD4-getal <200/mm2
 • U dysfagie (een slikstoornis) heeft.
 • U de afgelopen vijf jaar een behandeling heeft gehad voor kanker.
 • U woonachtend bent in een instelling of verzorgingshuis.
Indien er sprake is van één of meerdere risico factoren zoals hierboven genoemd, dan kunt u deze doorgeven tijdens het maken van een afspraak bij onze medewerker. Of bij aanvang van uw afspraak bij uw behandeld therapeut, zo dat de therapeut hier rekening mee kan houden tijdens de behandeling.
 
Wat verwachten wij van u:
 • Gezien de onlangs verstrekte adviezen willen wij u vriendelijk vragen om een mondkapje te dragen tijdens de behandeling
 • Kom alleen naar de praktijk. Wordt u door iemand gebracht, dan willen wij diegene verzoeken om niet de praktijk binnen te komen. Bij personen onder de 18 jaar mag er maximaal één begeleider meekomen.
 • Kom niet eerder dan vijf minuten voor uw afspraak.
 • Breng uzelf en en andere niet onnodig in gevaar.
 • Bij enige vorm van twijfel of wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen.
 • Geef het aan ons door wanneer u verbeterpunten heeft.
Wat mag u van ons verwachten:
 • Professioneel handelen zoals u van ons gewend bent.
 • Daar waar nodig zullen wij beschermingsmiddelen dragen.
 • Er wordt extra aandacht besteed aan de hygiëne van de praktijk.
 • Een aangepaste praktijk indeling om zo de 1.5 meter afstand te kunnen houden.
 • Mocht u binnen 24 uur uw afspraak toch annuleren omdat u corona verschijnselen heeft, dan wordt uw afspraak niet in rekening gebracht. U mag dan ook niet binnen 14 dagen bij ons in de praktijk komen.
Corona maatregelen en instructies locatie Oranje Wit:
 • U komt aan de voorzijde van het pand binnen.
 • De deur staat open, zodat deze niet hoeft te worden aangeraakt.
 • Er staat desinfectie bij de ingang, hier kunt u uw handen desinfecteren.
 • U kunt plaats nemen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Wacht totdat uw therapeut u komt halen.
 • In de praktijk is een looproute op de grond aanwezig, graag deze volgen tenzij de therapeut u iets anders aangeeft.
 • Neem naar de behandeling een grote handdoek mee voor op de behandelbank.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van oefenmateriaal, verzoeken wij u om deze zelf schoon te maken.
 • Na de behandeling verlaat u het pand aan de achterzijde.
Corona maatregelen en instructies locatie Plutolaan:
 • U komt aan de voorzijde van het pand binnen.
 • De deur staat open, zodat deze niet hoeft te worden aangeraakt.
 • Er staat desinfectie bij de ingang, hier kunt u uw handen desinfecteren.
 • U kunt plaats nemen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Wacht totdat uw therapeut u komt halen.
 • In de praktijk is een looproute op de grond aanwezig, graag deze volgen tenzij de therapeut u iets anders aangeeft.
 • Neem naar de behandeling een grote handdoek mee voor op de behandelbank.
 • Na de behandeling verlaat u het pand weer aan de voorzijde. Hierbij wordt gekeken of er op dat moment geen andere patiënt binnen komt. Zo kunnen wij de 1,5 meter regel in acht nemen.
Corona maatregelen en instructies locatie Progress Sport & Health: 
 • Neem naar de behandeling een grote handdoek mee voor op de behandelbank.
 • U kunt parkeren in de parkeervakken langs de weg of op het terrein naast de kerk tegenover de sportschool.De parkeerplaats van de sportschool is tijdelijk in gebruik voor buitenfitness en is omheind met zwart hekwerk.
 • U kunt  de ingang van het terrein herkennen aan een poster met ons logo, hierop staan ook nog instructies.
 • U kunt zelfstandig doorlopen naar de ingang van de sportschool, dit is een schuifdeur.
 • U kunt vervolgens gelijk doorlopen door de lounge naar het toegangspoortje van de sportschool. Deze is vanwege de sluiting van de sportschool gedeblokkeerd, maar soms blijft hij hangen en mag men deze met de hand een halve slag terughalen en er langs passeren.
 • U kunt vervolgens gelijk de trap op en aan het einde van de gang is een tijdelijke wachtruimte gecreëerd waar u plaatst kunt nemen waar Ralf de Groot u op zal komen halen. In de wachtruimte boven staat tevens desinfectie middel om uw handen te desinfecteren.
Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben over de huidige omstandigheden en aanpassingen. Voor meer informatie of eventuele vragen zijn wij te bereiken op het telefoonnummer 078-6453385 of via whatsapp 06-23102162