dummy

Manuele therapie

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een gespecialiseerde tak van de fysiotherapie en de kinesitherapie. Manuele therapeuten richten zich tijdens de manuele therapie vooral op neuromusculoskeletale aandoeningen. Dat betekent dat ze niet alleen kijken naar de werking van de gewrichten, maar ook naar de uitvoering van bewegingen. Manuele therapie richt zich dus deels op het versterken en ontlasten van de gewrichten en deels op de houding van de cliënt. Daarnaast verbetert manuele therapie de bewegingen van de cliënt. Op die manier kunnen gewrichten ontzien worden en verminderen of verdwijnen klachten die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een scheve houding of onzorgvuldige bewegingen. Manuele therapie wordt uitgevoerd door een bevoegd fysiotherapeut die gespecialiseerd is in manuele therapie. Hij of zij heeft eerst de opleiding fysiotherapie afgerond en is opgenomen in het BIG-register. Na de opleiding fysiotherapie heeft een manueel therapeut nog een specialistische opleiding manuele therapie gevolgd.

Manuele therapie kan toegepast worden bij de volgende klachten

De opleiding manuele therapie richt zich vooral op de manieren waarop een lichaam kan bewegen. Veel bewegingen ontstaan in de wervelkolom. Daarom weet een manueel therapeut precies hoe hij problemen in of door de wervelkolom kan verhelpen. Manuele therapie kan worden ingezet als u last heeft (een van de) van volgende klachten:

  • Hoofdpijn die te wijten is aan een slechte houding en/of de stand van de wervelkolom.
  • Nekpijn bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden (achter een bureau bijvoorbeeld).
  • Artrose in de heupen.
  • Kaak of nekklachten als gevolg van spierspanning of een verkeerde houding.
  • Rugpijn (vooral laag in de rug).
  • Duizeligheid die voortkomt uit een verkeerde houding.

Ook bij klachten die ontstaan door luxatie in de gewrichten (bijvoorbeeld in de heupen of schouders) kan manuele therapie verlichting bieden. Daarnaast is manuele therapie zeer effectief bij klachten die ontstaan door ingesleten bewegings- en leefpatronen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het altijd op de fiets stappen met hetzelfde been, sporten met een bepaalde intensiteit en steeds dezelfde klachten tegenkomen of verkeerd schoeisel.

Wat zijn voorbeelden van manuele therapie?

Manuele therapie wordt altijd gericht op de cliënt uitgevoerd. Omdat manuele therapie veelal gefocust is op de wervelkolom en de gewrichten in de armen en benen gaat het bijna altijd om het versterken van de spieren rondom deze gewrichten en de ruggenwervels. Door middels manuele therapie de spieren rondom een uit de kom geschoten heupgewricht te versterken, wordt het gewricht stabieler en verminderen de klachten. Een manueel therapeut probeert de gewrichten te ontlasten door middel van compressies, stretchen en mobilisaties. Soms worden er hulpmiddelen zoals gliders gebruikt. Naast het doen van concrete oefeningen bestaat manuele therapie ook uit het geven van instructies die toepasbaar zijn in het dagelijks leven van de cliënt, bruikbare adviezen en aanwijzingen om het leven gezond te leven, waarbij de pijnlijke gewrichten en wervelkolom zoveel mogelijk ontzien worden. Manuele therapie is overigens niet hetzelfde als het ‘kraken’ van de wervelkolom. Een behandeling is er juist op gericht om gewrichten soepeler te maken door ze op een zachte manier te laten bewegen.

Effectiviteit van manuele therapie.

Het prettige van een manuele therapie is dat de effecten heel snel merkbaar zijn. Daar gaat geen lang traject aan vooraf, waardoor de therapie snel tot tevredenheid kan leiden. Na het volgen van manuele therapie merkt u als cliënt dat:

U makkelijker en minder stijf kunt bewegen.

  • U minder pijn heeft.
  • U dagelijkse handelingen die eerst veel moeite kosten makkelijker gaan.
  • U meer energie heeft.
  • Computerwerk minder klachten oplevert dan voorheen.

Manuele therapie is een vorm van fysiotherapie. Vraag daarom gerust bij uw fysiotherapeut meer over deze vorm van behandeling.

Vergoeding.

Manuele therapie valt onder fysiotherapie, Wilt u weten hoeveel manuele therapie behandelingen in uw aanvullende verzekering zitten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wel of geen verwijzing.

U heeft voor een bezoek aan de fysiotherapeut voor manuele therapie geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. U kunt dus zonder tussenkomst van de huisarts of specialist direct een afspraak maken bij de fysiotherapeut.

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in Manuele therapie

Heeft u vragen of wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met onze praktijk om een afspraak te maken bij één van onze fysiotherapeuten van SPC Dordrecht.