dummy

Kinder-manueeltherapie (0-18 jaar)

Functiestoornissen in het bewegingsapparaat kunnen bij alle kinderen tussen de 0 en 18 jaar voorkomen. Denk aan valpartijen of tijdelijk anders bewegen bijvoorbeeld in de herstelfase na een botbreuk. Als kinder-manueeltherapeut ben je geschoold om deze functiestoornissen op te heffen en werk je daarbij samen met kinderfysiotherapeuten om voor eventueel noodzakelijke nabehandelingen af te stemmen of om goed door te verwijzen.

Een bijzondere vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Bestaat er een vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis in het nekje, dan volgt op zeer korte termijn specifiek bewegingsonderzoek bij uw baby. Indien een beperking wordt geconstateerd kan je het kindje meteen behandelen. Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.

Manuele therapie bij kinderen wordt in Nederland toegepast door een manueeltherapeut die zijn opleiding bij het EWMM heeft genoten. Het EWMM is een Europese werkgroep van artsen en manueel geneeskundigen/therapeuten, die zich intensief bezighouden met zuigelingenorthopedie en manuele therapie bij kinderen.

 

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in Kinder-manueeltherapie (0-18 jaar)

Heeft u vragen of wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met onze praktijk om een afspraak te maken bij één van onze fysiotherapeuten van SPC Dordrecht.