dummy

Haptotherapie

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een therapie waarin centraal staat hoe jij je verhoudt tot de wereld om je heen. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij wat je voelt en ervaart in het contact met de therapeut. Je gevoelens en ervaringen koppelen we aan de hulpvraag waarmee je komt. Herken je de ervaringen met de therapeut in de contacten met de mensen in je omgeving?  Kun je een patroon ontdekken in de wijze waarop je de ander tegemoet treedt? Je bent bijvoorbeeld altijd aan het zorgen voor de ander en minder voor jezelf; je bent een denker en zou graag meer in contact komen met je gevoel of je bent iemand die zich afwachtend opstelt en zich terug trekt. Dit patroon kan je belemmeren in je bewegingsvrijheid ten opzichte van jezelf en de ander.

In de haptotherapie ervaar je de betekenis van deze patronen aan den lijve. Je gaat ontdekken hoe deze patronen van reageren op je omgeving zijn ontstaan. De ervaringen die hieraan ten grondslag liggen kun je verwerken en een plek geven. Daardoor ontstaat ruimte om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en keuzes te maken die meer passend zijn bij wie je op dit moment bent.

Je eigen gevoelens onderdrukken of negeren heeft gevolgen. Naast het ontstaan van allerlei spanningsklachten kan je op deze manier steeds verder van jezelf vervreemd raken. Dit kan zich uiten in een gemis aan richting of levensvreugde. Er kunnen conflicten ontstaan in jezelf of met anderen. Dit kan weer leiden tot gevoelens van ontevredenheid, vermoeidheid of angst.

Sommige mensen raken ze hun zelfvertrouwen en/of het vertrouwen in anderen en de wereld om hen heen kwijt. Als therapeut ben ik juist gericht op het ervaren wat er in je omgaat. In de therapie leer ik je om je beleving mee te nemen in de ontmoetingen met anderen. Je leert weer luisteren naar wat je lichaam aangeeft en dit passend te verwoorden.

Zo kun je bijvoorbeeld voelen waar je lichaam ja of nee op zegt, of waar je grenzen liggen. Ontdekkend in het voelen leer je jezelf beter te uiten en te verwoorden. Vaak zal je ontdekken dat je ten aanzien van problemen meer keuzen hebt dan je dacht, maar dat sommige opties geblokkeerd zaten. En wat mogelijk de onderliggende oorzaak daarvan was.

Een behandeling bestaat onder meer uit: gesprek, positiebepaling en aanraking.

Indien u een afspraak heeft gemaakt voor een haptotherapie dan dient u een begeleidingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Vanuit de branche vereniging voor haptotherapie is men dat verplicht. Deze krijgt toegestuurd via de mail en kunt u invullen en meenemen naar de eerste afspraak.

Waarom haptotherapie?

 • De therapie is ervaringsgericht.
 • Het gaat om de beleving in het hier en nu.
 • Er wordt een koppeling naar het dagelijks leven van de cliënt gemaakt.
 • De relatie van de cliënt  met zijn omgeving staat centraal.

Indicaties voor haptotherapie zijn:

 • Omgaan met stress en overbelasting.
 • Leren uiten en delen van emoties.
 • Leren aangeven en bewaken van grenzen.
 • Loslaten van spanning.
 • Maken van keuzes.
 • Omgaan met faalangst.
 • Terugkerende lichamelijke klachten die te maken hebben met de manier waarop je in het leven staat, zoals nek- en schouderklachten, rugklachten, vermoeidheid, hoofdpijn.
 • Leren aangaan van contacten.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Omgaan met relaties (partner, kinderen, collega's, vrienden).
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.
 • Accepteren van handicap en ziekte.
 • Vragen over zingeving.
 • Rationeel ingesteld zijn (hun klachten of problemen goed kunnen vertellen maar juist gevoelsmatig aan de slag willen, met een gemis aan zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen).
 • Onderhevig zijn aan hun 'levensscript' (telkens terugvallen in oude patronen /gewoontes).
 • Hun gevoel, persoonlijk of beroepsmatig, willen ontwikkelen, (managers, sporters, docenten, enz.)
 • Datgene wat er in hen omgaat beter willen leren voelen, doseren, verwoorden of uiten.
 • Fysieke klachten (hoofdpijn, nek/schouder, lage rug) a.g.v. spanning.
 • Behoefte hebben aan meer innerlijke rust of richting in hun leven.
 • Relatieproblemen en behoefte aan feedback,
 • Verwerkings problematiek.
 • Die behoefte hebben aan zingeving en betekenisverlening,
 • Moeite hebben met kiezen.
 • Meer willen stilstaan bij en genieten van hun leven.

Werkwijze

De methode is gestoeld op de inzichten vanuit de ontwikkelingspsychologie (Bowlby, Erikson, Nagy). Zowel binnen de intake als tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van belevingsgerichte praktijk. Elk behandelproces start met een intake. Deze behelst vaak 2 a 3 sessies. Daarin gaan we kijken wat je problematiek/vraag precies is en

of haptotherapie daarvoor de juiste begeleidingsvorm is. Ook kun je een enkele sessie afspreken waarbij je je problematiek inbrengt en we kunnen kijken of het überhaupt klikt.

Na een volledige intake gaan we samen de doelen formuleren en wordt het behandelplan opgesteld. Soms blijkt dat, door de inzichten die ontstaan zijn, er al voldoende duidelijkheid ontstaan is over hoe verder. Meestal kiezen cliënten voor een hier opvolgend behandelproces; een langere ondersteuning bij je veranderingsproces. De frequentie en duur van dit proces worden in wederzijdse overeenstemming vastgesteld.

Het doel is om te gaan ontdekken wat je nodig hebt om de juiste keuzes te maken in je leven. En hoe je dat kunt verkrijgen. Doordat je meer mogelijkheden, ruimte en stevigheid gaat ervaren, valt spanning weg en ontstaat er weer een natuurlijke en respectvolle wisselwerking met je omgeving. Je leert je verlangens en wensen, in verbinding met de ander, op een voor jou passende manier kenbaar te maken en vorm te geven.

De behandelingen geschieden in een veilige en respectvolle sfeer.

Tarief en vergoeding

Een haptotherapie consult kost €97,50 en valt onder alternatieve geneeswijze. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor alternatieve geneeswijze bij uw zorgverzekeraar, dan krijgt u een gedeelte van het bedrag vergoed. De vergoedingen die hiervoor gelden kunt u hier bekijken. U dient het betreffende consult per PIN betaling te voldoen, waarna u de nota ontvangt via email. Deze nota kunt u dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Wilt u weten of uw verzekerd bent voor haptotherapie, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen of wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met onze praktijk om een afspraak te maken bij één van onze fysiotherapeuten van SPC Dordrecht.