dummy

Craniofaciale therapie

Door middel van een uitvoerige anamnese(vraaggesprek) wordt het probleem van de patiënt geanalyseerd. Aansluitend zal de therapeut een hypothese voor de mogelijke oorzaak van het probleem opstellen en middels een lichamelijk onderzoek op relevatie toetsen.

Dit onderzoek bestaat onder andere uit een functie onderzoek van het kaakgewricht, de schedel en de zenuwen in het schedel- en gezichtsgebied. Daarna worden eventueel ook de regio's van de wervelkolom, schoudergordel en heupen onderzocht. Het doel is het vinden van stoornissen(disfuncties) in het hoofd-, nek-, gezichtsgebied die voor het probleem van de patiënt relevant zijn.

Als deze stoornissen aanwezig zijn zal de therapeut een behandelplan opstellen. na maximaal 6 behandelingen wordt een evaluatie gemaakt en met de patiënt besproken of verder behandeling zinvol is.

Wat is de inhoud van de therapie?

De behandeling bestaat voor een deel uit manueel therapeutische behandelingstechnieken in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied en voor een deel uit een begeleidingsprogramma t.a.v. pijnmanagement. Het begeleidingsprogramma wordt meestal na 2-4 behandelingen ingezet omdat hiervoor de waarden van eventuele vragenlijsten en pijntabellen noodzakelijk zijn. De inhoud van dit programma richt zich met name op het dagelijkse gedrag van de individuele patiënt. De therapeut kan een verandering in bepaalde gedragsaspecten aanraden en/of een pijn management programma aanbieden.

Welke klachten kunnen met CRAFTA© worden behandeld?

De CRAFTA therapeut is geïnteresseerd in de functiestoornissen in het hoofd-, nek-, en gezichtsgebied en de invloed daarvan op het dagelijks leven van de patiënt. Hierbij speelt de inventarisatie van de symptomen een belangrijkere rol dan de zuiver medische diagnose. Veel patiënten met de zelfde symptomen hebben namelijk verschillende medische diagnosen gekregen. Onafhankelijk van dit gegeven hebben wij van uit dit therapieconcept toch een lijst van indicatiegebieden gemaakt, zonder hiermee volledig te kunnen zijn. Bij de volgende problemen raden wij aan het craniofaciale therapieconcept te kiezen:

Problemen in mond- en gezichtsgebied

 • Mond- en gezichtspijn
 • Kaakklachten
 • Craniomandibulaire dysfunctie
 • Costen syndroom
 • Discusproblemen in het kaakgewricht
 • Tandenknarsen en klemmen
 • Myofaciale storingen in het kauwsysteem
 • Myoarthropathien van het kauwsysteem
 • Occlusiestoornissen

Problemen bij zuigelingen

 • KISS-syndroom
 • Borstvoedingsproblemen
 • Darmkoliek
 • Geboortetrauma
 • Motorische retardatie of ontwikkelingsachterstand
 • Huilbaby's
 • Opisthotonus(extreme overstrekking)

Problemen bij kinderen en jeugdigen

 • Concentratiestoornissen
 • Middenoorontsteking, otitis media
 • Craniosynostose, plagiocephalie
 • KIDD-syndroom
 • Buisjes in het oor
 • Scheefhals, torticollis
 • Schedelgroei problemen
 • Scoliosen

Problemen in het hoofdgebied

 • Cervicogene(nek) hoofdpijn
 • Cervicale dystonie
 • Duizeligheid, vertigo
 • Fasciale parese
 • Spanningshoofdpijn
 • Migraine
 • Schedeltrauma
 • Oorruis(tinnitus, atypische oorpijn, otalgie
 • Gezichtsasymmetrie
 • Atypische mondpijn
 • (atypische)aangezichtspijn
 • Oor- en gezichtspijn
 • Orofaciale problemen
 • Whiplash, halswervelkolom distorsie
 • Herpes zoster, gordelroos, postherpetische pijn

De fascia therapie wordt uitgevoerd door Cris de Jongh en Maarten van Zeggeren.

Vergoeding

Deze behandeltechniek is een onderdeel van een normale fysiotherapie of manuele therapie behandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, vallen de kosten voor craniofaciale therapie hieronder. Wilt u weten of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in Craniofaciale therapie

Heeft u vragen of wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met onze praktijk om een afspraak te maken bij één van onze fysiotherapeuten van SPC Dordrecht.