Vergoedingen

Fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
Vanuit de basisverzekering worden de eerste 18 behandelingen fysiotherapie vergoed. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, dan wordt er vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouder(s). Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, dan komen deze kosten voor eigen rekening. Voor kinderen tot 18 jaar geldt ook dat chronische indicatie volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering.
 
Fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf 18 jaar en ouder
De basisverzekering vergoed fysiotherapie vanaf 18 jaar maar heel beperkt. Alleen verzekerden met een chronische indicatie krijgen vanaf de 21e behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering, alleen geldt hiervoor wel het verplicht eigen risico. Twijfelt u of dat uw aandoening chronische is dan adviseren wij u contact op te nemen met onze praktijk om u te informeren of u in aanmerking komt voor vergoeding. U kunt dit ook zelf opzoeken op de "Chronische lijst van aandoeningen" 
 
Aanvullende verzekering fysiotherapie
U kunt u zich aanvullend verzekeren voor de behandelingen bij onze praktijk. Fysiotherapie is dan ook één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van een zorgverzekering. Voor meer informatie neem dan contact op met uw zorgverzekeraar welke zorgverzekering het best passend zou zijn. Let op!, een aanvullende verzekering kunt u maar 1 x per jaar aanpassen en niet lopende het jaar.
                                            
Verplicht eigen risico 2023.
Bij een chronische indicatie vanaf de 21e worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering en gaat dit ten koste van uw verplicht eigen risico. U krijgt de behandelingen dus pas vergoed als u eerst €385,- (of het resterende bedrag hiervan) aan zorg zelf heeft betaald. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico, zij krijgen dus alles vergoed vanuit de basisverzekering.
 
Wilt u meer informatie weten over uw zorgverzekering dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar