Vergoedingen

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar
Vanuit de basisverzekering worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed. Mocht het nodig zijn, kan dit maximaal worden verhoogd tot 18 behandelingen per jaar. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn per jaar, dan wordt er vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouder of ouders. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, dan komen deze kosten voor eigen rekening. Voor kinderen tot 18 jaar geldt ook dat chronische aandoeningen volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering.
 
Fysiotherapie vanaf 18 jaar en ouder
De basisverzekering vergoedt fysiotherapie vanaf 18 jaar maar heel beperkt. Alleen verzekerden met een chronische aandoening krijgen vanaf de 21e behandeling de kosten vergoed. Twijfelt u of dat uw aandoening chronische is dan adviseren wij u contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of u in aanmerking komt voor vergoeding. U kunt  dit ook zelf opzoeken op de "Chronische lijst van aandoeningen" Bij chronische aandoeningen die een levenslang karakter hebben word de drempel van 20 behandelingen slechts eenmalig gehanteerd. Ook geldt dit als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar, ook dan wordt die drempel niet meer gehanteerd.                                                            
 
Aanvullende verzekering fysiotherapie
Als u een chronische aandoening hebt, kunt u zich aanvullend verzekeren voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen. Heeft u geen chronische aandoening dan valt de dekking altijd onder de aanvullende verzekering. Fysiotherapie is dan ook één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van een zorgverzekering. 
                                             
Aanvullende verzekering fysiotherapie en een chronische aandoening vanaf 18 jaar en ouder.
Er bestaat soms nog wel eens onduidelijkheid met betrekking tot een chronische indicatie en uw aanvullende verzekering. Zoals eerder is aangegeven vallen de eerste 20 behandelingen altijd onder uw aanvullende verzekering (indien u geen aanvullende verzekering heeft komt het voor eigen rekening). We zullen dit duidelijk maken naar aanleiding van een voorbeeld. Stel u heeft een chronisch aandoening met als startdatum 10 oktober 2020 en geldt bijvoorbeeld voor 12 maanden (periode kan ook korter zijn). Dan loopt deze chronische periode t/m 9 oktober 2021. Nou zou het kunnen zijn dat u in het jaar 2020 (dus van 10 oktober 2030 t/m 31 december 2020) 10 behandelingen heeft gehad voor de betreffende chronisch aandoening. Dat houd dus in dat er nog 10 behandelingen met betrekking tot uw chronische aandoening ten laste komen van uw aanvullende verzekering in 2021 (indien uw een aanvullende verzekering heeft). Oftewel 10 behandelingen in 2020 en 10 behandelingen in 2021 maakt samen 20 behandelingen. Dat betekent wel dat de 21e behandeling dan ten laste komt van de basisverzekering en dus het eigen risico wordt aangesproken. Dus zou u een aanvullende verzekering hebben van bijvoorbeeld 27 behandelingen per jaar, dan betekent dat er dan maar 10 behandelingen ten last komen van uw aanvullende verzekering. Want vanaf de 21 behandeling wordt er niet meer naar uw aanvullende verzekering gekeken, maar wordt er alleen nog op de basisverzekering gedeclareerd. Dat houd dus in theorie in dat u voor het jaar 2021 nog 17 behandelingen over heeft (27 min 10 behandelingen voor de chronische indicatie) van uw aanvullende verzekering. Nu was dit voorbeeld in behandelingen uitgedrukt, maar dit geldt natuurlijk ook als aanvullende verzekering uit een bedrag bestaat (b.v. € 500,- per jaar). Mocht het toch nog niet helemaal duidelijk zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de praktijk voor meer informatie.
 
Aanvullende informatie
Sommige zorgverzekeraars rekenen in aantal behandelingen (bijvoorbeeld 12 behandelingen)  en ander zorgverzekeraars vergoeden een maximumbedrag (bijvoorbeeld €250) per jaar.
 
Behandelingen bij een andere praktijk / zorgaanbieder.
Wat belangrijk is om te vermelden is dat wij in ons systeem alleen kunnen zien hoeveel er vergoed wordt voor fysiotherapie bij elke patiënt. Wij kunnen dus niet zien wat u aan behandelingen heeft gehad bij een andere zorgaanbieder. Stel u heeft een aanvullende verzekering voor € 500,- per jaar, maar voordat u bij ons komt bent u onder behandeling geweest bij een andere zorgaanbieder en u heeft daar bijvoorbeeld € 200,- verbruikt van uw aanvullende verzekering in 2020, dan betekent dat wij nog maar € 300.- kunnen declareren op uw aanvullende verzekering voordat betreffende jaar. De vergoeding geldt namelijk voor het gehele jaar en niet per zorgaanbieder. Mocht het inderdaad zo zijn dat bovenstaande situatie op uw van toepassing is, geeft dit dan aan ons door zodat wij hier rekening mee kunnen houden. De actuele status van uw aanvullende verzekering kunt altijd raadplegen bij uw zorgverzekeraar.
 
Eigen risico fysiotherapie met een chronische indicatie 2021.
Als u na de 20e behandeling vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering gaat dit ten koste van uw eigen risico. U krijgt de behandelingen dus pas vergoed als u eerst € 385,- (of het resterende bedrag hiervan) aan zorg zelf heeft betaald. Wel belangrijk is te vermelden dat het eigen risico ieder jaar opnieuw voldaan dient te worden, dit geldt ook voor een chronische indicatie die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico, zij krijgen dus alles vergoedt vanuit de basisverzekering.
 
Collectieve verzekering en uw aanvullende verzekering.
Het kan zijn dat u collectief verzekerd bent bij uw werkgever. In dat geval kan er een afwijking zijn betrekking tot de vergoeding voor fysiotherapie. Alleen kunnen wij deze vergoeding niet zien in ons systeem. Stel u heeft een aanvullende verzekering van € 200,- per jaar, maar u bent collectief verzekerd bij uw werkgever voor € 1000,- per jaar. Zou u dit dan willen melden aan ons zodat wij ons systeem hierop kunnen aanpassen en er correct gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar.