Praktijk voorwaarden

Aanmelding
U kunt onze praktijk op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist benaderen. U kunt zich aanmelden:
U dient wel altijd een geldig legitimatiebewijs te tonen bij uw eerste afspraak. Wilt u weten hoe wij met u gegegevens omgaan, klik hier om de privacy verklaring te bekijken.
 
Aansprakelijkheid
Het Sport Paramedisch Centrum van Wensen en de Jongh is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen van de cliënt.
 
Afspraak bevestiging
U ontvangt een email bevestiging (indien wij deze mogen gebruiken) uw afspraak. Daarom is het belangrijk dat wij uw juiste email adres in ons systeem hebben staan, anders zijn wij niet instaat om uw een bevestiging te sturen van u geplande afspraak. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het onthouden van uw afspraak met uw therapeut ongeacht of dat uw de afspraak bevestiging wel of niet heeft ontvangen. Soms kan het gebeuren dat de afspraak bevestiging in uw SPAM terecht kan komen. controleer dit als u geen bevestiging heeft ontvangen.
 
**De gereserveerde tijd van uw afspraak is altijd bij benadering, hier kan van worden afgeweken tijdens de behandeling als daar aanleiding voor zou zijn**
 
Behandeling door collega
Het kan af en toe voorkomen, dat u door collega een wordt behandeld i.p.v. uw vaste therapeut. Door het multidisciplinaire karakter van het centrum verwijzen wij met uw toestemming intern naar elkaar door. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.
 
Gedrag
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De directie behoudt zich het recht voor om personen, die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 
Legitimeren
Op basis van de Zorgverzekeringswet dienen cliënten te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 
 
Motivatie
Bij veel behandelingen kiezen wij voor een actieve aanpak, wat betekent dat de benadering zo functioneel mogelijk is. Wij rekenen erop dat, als u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt. Wij verwachten, dat u alle relevantie informatie over uw algehele gezondheid tijdens uw intake of behandeling aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk behandelen.
 
Vergoeding fysiotherapie
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw vergoeding voor fysiotherapie, dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Al zullen wij als praktijk u wel proberen zoveel mogelijk van u vergoeding op de hoogte te houden en u daar over in te lichten. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan. Al moet er wel bij worden vermeld dat wij i.v.m. de privacywet qua vergoeding niet van alles op de hoogte en mogen zijn
 
Verhinderd
Als u verhinderd bent, dan moet u dit 24 uur van tevoren doorgeven. Dit kunt u doen door ons te bellen op het telefoonnummer 078-6453385 
 
Indien wij niet aanwezig zijn bijvoorbeeld na sluitingstijd en in het weekend of wij kunnen u niet gelijk te woord staan, dan kunt u één van onderstaande opties gebruiken. U hoeft niet te wachten tot de eerste volgende werkdag. 
 
Bij een te late afmelding brengen wij de gereserveerde tijd bij u 100% in rekening.
 
Ten Slotte
Dank voor uw vertrouwen in ons! Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten.