COPD en fysiotherapie

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd.

Toelichting
Om voor de vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt straks aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de zogenaamde Gold-classificatie, gecombineerd met de mate van ernst van de aandoening. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen het eerste behandeljaar en de jaren daarna.
 
Bron: Koningklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 
 
U kunt ook meer informatie vinden op www.zorgvergoeding.com of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer uitleg.